DAOS เริ่มต้นจากความสนใจพัฒนาศักยภาพนักบัญชีให้สามารถทำงานเพื่อตอบสนองผู้ประกอบการ / เจ้าของกิจการ ในทุกธุรกิจ ให้ได้รับข้อมูลผลประกอบการที่ครบถ้วน และได้นักบัญชีที่สามารถปฏิบัติงานได้นอกเหนือจากการทำบัญชี

DAOS เป็นสำนักงานบัญชี ที่ให้บริการเสมือนแผนกบัญชีของกิจการ ช่วยสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก –
ขนาดกลางให้มีแผนกบัญชีและธุรการของตัวเองได้งบประมาณที่จับต้องได้ รวมถึงการให้บริการที่ปรึกษา ด้านบัญชีและภาษี วางระบบ จดทะเบียนธุรกิจ สอบบัญชี

About Daos

DAOS สามารถให้บริการนักบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ ตามเนื้อหาของงาน และตามช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องการได้  โดยเฉพาะในเวลาที่พนักงานลาป่วย ลาคลอด ลาออก และขาดบุคลากรมาทำงานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  หรือมีสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้บุคลากรเพิ่มจากที่มีอยู่ เช่น การปิดบัญชีประจำปี การเตรียมข้อมูลเพื่อส่งสรรพากร  การตรวจนับสินค้าคงเหลือ เป็นต้น

Outsourcing Services

DAOS เข้าใจผู้ประกอบการ Start up หรือ SMEs เป็นอย่างดีในเรื่องของบประมาณ และความเข้าใจในระบบงานบัญชี จึงพัฒนารูปแบบการบริการให้สอดคล้องกับธุรกิจมากขึ้น
Co-Accounting Unit เป็นบริการที่ให้กับธุรกิจขนาดเล็ก – ขนาดกลางสามารถมีแผนกบัญชี ธุรการเป็นของตัวเองได้   โดยในงบประมาณที่จับต้องได้ และช่วยลดความซับซ้อนในการทำงานบัญชีของธุรกิจ

 Co-Accounting Unit

DAOS เรามีบริการงานบัญชีพื้นฐานไว้รองรับทุกความต้องการของลูกค้า
1. บริการจัดทำภาษี ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. บริการรับปิดงบการเงินประจำเดือน ไตรมาส ปี

3. บริการนำส่งประกันสังคม
4. จดทะเบียนธุรกิจ เช่น จดจัดตั้งบริษัท, จด VAT, จดทะเบียน ย้าย เลิก เปลี่ยนแปลงกรรมการ เป็นต้น

Accounting Services 

logo DBD.png
logo_revenue2011new02.jpg
NSqf9QokG7.png
14088553_603428813196513_615525954165668

  DAOS สามารถให้บริการที่หลากหลายทั้งในด้าน งานระบบบัญชี งานบริหารงานบุคคล งานบริหารการจัดการองค์กร งานบริหารการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในแต่ละบริการ

การบริการ – งานบัญชี

14088484_603503579855703_382729482353215

Daos สามารถจัดหาเจ้าหน้าที่บัญชีเฉพาะด้าน เช่น งานบัญชีลูกหนี้, งานบัญชีเจ้าหนี้ หรือเจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้าคงคลัง, ผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งปฏิบัติงานเต็มเวลา หรือเฉพาะช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพ และงบประมาณ

การบริการ – จัดหาพนักงานบัญชีประจำ

re group.jpg

DAOS มีพันธมิตรที่มีบุคลากรและทีมงานที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร และ พัฒนาบุคลากร โดยมุ่งหวังที่จะนำความรู้และประสบการณ์มาเผยแพร่ แนะนำผู้ประกอบการที่ยังขาดความรู้และแนวทางการพัฒนาองค์กร และ บุคลากร

ฝึกอบรม

IMG_7983.jpg

DAOS มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการและให้คำปรึกษา สำหรับผู้ประกอบการใหม่ และผู้ประกอบการที่ต้องการที่ปรึกษา เพื่อวางแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจทีมี การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ทีมงาน

CONTACT US

180/90 ซอยพหลโยธิน 50 ถนนเทพรักษ์ แขวงคลองถนน  เขตสายไหม  กรุงเทพฯ 10220

Daos Officedaos Office

Tel.   082-798-2266

         096-826-2166
            

Email.  daos.office@gmail.com

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Say goodbye to a complicated accounting job.

© 2015 DAOS CO.,LTD All Rights Reserved.
Develop By Soynetwork@gmail.com